Om feedback.ndla.no

feedback.ndla.no er NDLAs tilbakemeldingstjeneste. Alle kommentarer som blir gitt på ndla.no blir lest og vurdert. Noen av kommentarene får av pedagogiske grunner ikke bare visning på feedback.ndla.no, men blir også vist på læremiddelsidene.