NDLA

feedback.ndla.no

Tilbake til forsiden

Kommentarer for: Hvor mye energi bruker du når du dusjer?

Energi måles ikke i kW

Sendt av Sondre Grinna 14.1.2014 - 09:57
Se siste linje

Stemmer nok det!

Sendt av Administrator 14.1.2014 - 10:21
Du har helt rett, energi angis som kWh og ikke som kW. Det blir rettet opp, publiseres førstkommende fredag.

Takk for innspillet!

Her er kun tatt med den renee energien uansett oppvarmingsmetode.

Sendt av Rune Karlsen CoaX AS 29.4.2015 - 13:54

I regnestykkene som benyttes for å beregne strømforbruk for f.eks. dusj benyttes kun hvilken energi som må til, uansett løsning.

Med en direkte vannvarmer som f.eks. CoaX sin stemmer dette. Men med en beredertank må en legge til flere varmetap.

Vassdragsteknisk Ansvarlig - Senioringeniør

Sendt av Åne Sæter 8.2.2017 - 13:50
Dette er spennende. Men det er en skikkelig sprutdusj er det ikke.... siden det er snakk om 0,2 liter i sekundet mener jeg.... Tenkte kanskje det holder med 0,1 liter i sekundet.... (Kanskje jeg er en tørrpinne)...

Siden kommentaren hører til